Mokėjimų grafikas

UAB "Vilniaus oro uostas"

# Data Pradžios likutis Mėnesio įmoka Paskolos dalis Palūkanos Pabaigos likutis
2016-05-12 ABC X+Y+Z X Y ABC-(X+Y+Z)
2016-05-12 ABC X+Y+Z X Y ABC-(X+Y+Z)
Išvestiniai duomenys
Paskolinta suma 1200,03€
Grąžinta paskolos dalis 1000,03€
Likusi paskolos dalis 602,03€
Palūkanos 52,49€
Delspinigiai 2,49€

Pavedimo Statusas:

  • įvykdytas

  • laukiama

  • veluojantis